1/1

Z brněnské národní výstavy.

Z brněnské národní výstavy.

Zdroj: Václav Šaloun