Výtěžek dobrovolného vstupného a část startovného bude věnována Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Plzeň.