V současném nejhorším pátém stupni (ani v případném nižším čtvrtém stupni) protikoronavirových vládních opatření v rámci stupnice PES není možné zasedání zástupců okresních fotbalových klubů uskutečnit, a tak logicky dochází k posunu termínu.

V oblíbenosti provozování sportovních aktivit vede podle ankety Deníku na Domažlicku a Tachovsku plavání (na snímku Kristina Bendová).
Anketa: V regionu nejraději plaveme a koukáme na hokej

„S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění zasedání volební valné hromady rozhodl Výkonný výbor (VV) Okresního fotbalového svazu Domažlice tak, že se termín zasedání odkládá na 12. únor 2021 od 17:30 hodin opět v kulturním domě v Tlumačově. Pořad zasedání, stejně jako ostatní záležitosti zůstávají beze změn, tedy stejné jako u svolaného původního termínu. VV OFS Domažlice svým rozhodnutím prodlužuje termín podání kandidatury na předsedu a další volené orgány OFS do 5. února do 12 hodin. Dosuď podané návrhy na kandidáty zůstávají v platnosti,“ uvádí ke změně dosavadní předseda OFS Domažlice Karel Sladký.