Byl jste jedním z více než 140 delegátů z Čech a 70 zástupců Moravy na mimořádné volební valné hromadě Fotbalové asociace České republiky. Co říkáte jejímu průběhu, v čem byl vlastně problém, bude mít volební pat nějaký dopad na okresní kopanou a co bude dál?

„Zpočátku nic nenasvědčovalo, že nový předseda asociace nebude zvolen. Podle dohod poté mělo dojít na doplňující volby do výkonného výboru a nic dalšího se řešit nemělo. Valná hromada začínala v deset, delegáti z Moravy už ale jednali od devíti hodin. Z výsledku jsem zklamán, jako účastník hromady beru částečnou odpovědnost na sebe. Ale ultimátum moravských zástupců, že buď schválíme změnu stanov nebo nebudou souhlasit s volebním řádem a přitom už následně ani nesouhlasili s jednacím řádem, se nedalo zlomit. Chtěli, aby na valných hromadách byla nutná účast statutárních zástupců klubů, což je problém, protože ti jsou třeba v případě prvoligových celků ze zahraničí nebo nejsou známi. Ale přece i v civilním životě vás někdo může zastupovat na základě plné moci. Když mi někdo dá plnou moc, určitě ví, jak budu postupovat. Navíc Morava chtěla tuto změnu až od příští valné hromady, tak nechápu, proč se rozhodli, že to budou řešit na páteční mimořádné valné hromadě. Pohrozili, že když jim to neschválíme, jednání zablokují, což se také stalo. Nezvolení nástupce Ivana Haška by nemělo mít přímý vliv na činnost okresního fotbalového svazu. Otázkou však je, zda se to neprojeví ve financích do budoucna. Je to totiž velké oslabení pozice celého fotbalu navenek. Kdokoli nyní bude jednat s vládními a dalšími institucemi, má slabý mandát, protože není předseda asociace, je jen zástupce nejednotného fotbalového hnutí. Byl jsem připraven volit Jindřicha Rajchla, protože je mladší, průbojnější a mohl by fotbalu přinést víc. Nyní se zvažuje, zda se nová volební valná hromada uskuteční v listopadu nebo prosinci, po skončení soutěží, nebo se to dojede ve stávajícím složení do řádných voleb, které mají proběhnout v létě příštího roku. Ukázalo se, že dvoukomorový systém je neštěstím pro fotbal. V demokracii má vyhrát většina.“