STK OFS

Schválila výsledky 22. kola II. tř., III. tř. a IV.třídy, 17. kola OPD, 16. kola OPSŽ, 18. kola OPMŽ, Přípravky ml., 14. kola Přípravky st. sk.:B a 11. kola LS.
Schválila dohody o změně termínů utkání: III.třída 23. kolo Meclov B – Draženov bude sehráno 27.5.2011 od 17:30 hod.; Přípravka ml. 19. kolo Kout – Blížejov bude sehráno 26.5.2011 od 17:00 hodin.

Žádá oddíly, u kterých připadá možnost postupu do vyšších soutěží (OPD a OPSŽ), aby do 31.5.2011 nahlásily, zda mají zájem postoupit.

Provedla kontrolu úhrady poplatků a pokut a opětovně vyzývá oddíl SG Chudenice, aby před zahájením 12. kola LS Chudenice - Stráž předložil rozhodčímu kopii dokladu o úhradě pokuty (2000 Kč) udělenou STK za vyhlášení kontumačního výsledku, kterou následně rozhodčí zašle jako přílohu zápisu o utkání. V souvislosti s tím upozorňuje Koloveč, že bude náhradu požadovat po tomto oddílu. V opačném případě bude postupovat v souladu se SŘ a DŘ.

Upozorňuje oddíly na možné nařízení jednotného termínu v posledních dvou kolech, v utkáních rozhodujících o postupech a sestupech.

Příští zasedání STK se uskuteční 1.6.2011. Za STK předseda Karel Králík

KR OFS

Změny v obsazení na 28. - 29. 5.2011 II.třída: Hostouň – Holýšov B HR Fanfule, ruší se Rajtmajer; Kdyně A – Blížejov HR Jurčík, AR1 Kuška AR2 Kýček, ruší se Macháček, Rada, Svičarský; Kout A – Osvračín HR Macháček AR1 Rada, AR2 Svičarský, ruší se Jurčík, Kuška, Kýček. III. třída: Meclov B – Draženov AR2 Jurčík ruší se Rajtmajer, Pá 27.5.2011 od 17:30 hod. IV. třída: Miřkov – Luženice HR Hejda, ruší se Fanfule. OPD: Blížejov – Meclov HR Helget, ruší se Kasl. OPMŽ: Hostouň – Meclov HR Fanfule, ruší se Rajtmajer; Staňkov – Kvíčovice HR Hejda, ruší se Kasl.

DK OFS

Bez trestu: Forst Petr – Kdyně, Praštil Martin , Hradecký Martin – oba H.Týn; Muchna Lukáš – Poděvousy; Pazdera Michal – Draženov; Geiger Filip – Tlumačov a Fořt Vojtěch – oba Tlumačov; Soukup Václav – Miřkov.

Nepodmíněné tresty za ŽK: Schwarz Petr – Poběžovice 1SU od 22.5.2011; Cerman Jan – Hostouň 1SU od 22.5.2011; Michal Jiřík – Luženice 1SU od 22.5.2011.

Nepodmíněné tresty: Forst Jiří – Hostouň 3 SU od 22.5.2011; Horák Lukáš – Mrákov 4SU od 23.5.2011.

Žádost o prominutí zbytku trestu: Lešek Martin – Hostouň zamítá se.

Příští zasedání DK se uskuteční 1.6.2011.⋌Za DK předseda Milan Polák