Přítomné přivítal místopředseda Karel Kuška a seznámil je s body programu valné hromady.

Poté vystoupil předseda Karel Sladký, který seznámil zástupce oddílů s hospodařením OFS. Musel konstatovat, že každým rokem dotace od Sazky, jejíž akcionářem je ČSTV, stále klesají. I proto vyzdvihl práci všech funkcionářů okresních oddílů, kteří i v této složité ekonomické době fotbal dělají bez nároku na odměnu a ve svém volném čase. Vyzval i oddíly, aby ve svých řadách nalezli kandidáty do komisí OFS, které by navrhli na příští valné hromadě, která bude volební.

Ve zprávě revizní komise, přednesené předsedou RK Vladimírem Cedidlou, zazněl podnět na snížení výdajů OFS, kde jen to bude možné.

Následně předseda STK Karel Králík vysvětlil a zodpověděl dotazy přítomných týkající se zahájení jarní části okresních fotbalových soutěží.

Nechyběla ani zpráva Komise rozhodčích, ve které předseda Martin Plzák zdůraznil přetrvávající problém nedostatku rozhodčích a tím plné obsazení zápasů všech soutěží OFS. Na okrese Domažlice působí 27 rozhodčích, z toho čtyři nováčkové. Čtrnáct z nich má povinnosti ve vyšších soutěžích. „Kritickým obdobím je sobota odpoledne, kdy se nám nedaří obsazovat všechna utkání,“ uvedl Plzák.

V závěrečné diskuzi se řešilo i nesehrané dorostenecké utkání Krchleby – Bělá.