STK OFS

Doplnění hlášenek. II. třída: 19. kolo Kout – Holýšov B bude sehráno 28. 4. od 15:00. OPD: 13. kolo Kdyně – Kvíčovice bude sehráno 13. 5. od 15:00. 15. kolo Kdyně – Klenčí bude sehráno 26. 5. od 10:00. OPMŽ: 13. kolo Kdyně – Domažlice B bude sehráno 12. 5. od 11:00 hodin.

Uděluje pořádkovou pokutu oddílu Pocinovice ve výši 300 Kč za nezaslání soupisky.

Upozorňuje oddíly, že od 1. 7. 2011 fotbalovou agendu vede pouze OFS Domažlice. Veškeré své dotazy proto směřujte, buď elektronickou poštou na e - mail: ofsdomazlice@seznam.cz nebo na sekretáře telefonicky 725 158 477. Platby provádějte na účet OFS Domažlice: 107-622190267/0100.

Přeje všem oddílům co nejvíce úspěchů v jarní části soutěžního ročníku 2011-2012. Žádá oddíly o dodržování veškerých pravidel a nařízení v zájmu co nejhladšího průběhu a zachování fair play.

Po kontrole schvaluje Sokolu Babylon hřiště a zázemí pro okresní soutěže.

• Příští zasedání STK se koná 28. března. ⋌⋌Za STK předseda Karel Králík


DK OFS

Žádost o prominutí trestu: Patrik Dvořák (Hostouň) – zamítá se, Jiří Forst (Hostouň) – zamítá se, Radek Červeňák (Kvíčovice) – vyhovuje se, zbytek trestu se promíjí.

Upozorňuje oddíly, aby věnovaly dostatečnou pozornost trvajícím trestům.

• Příští zasedání DK se koná 28. března. ⋌Za STK předseda Milan Polák