Přinášíme vyjádření prezidenta oddílu Jaroslava Ticháčka. „Michal Bublík je pilířem týmu, zastupoval kapitána Michala Tesaře, je to osobnost na hřišti i mimo něj. Projevil zájem vrátit se do svého domovského klubu SSC Bolevec, jednání probíhají, ale my ho samozřejmě nemůžeme pustit, dokud nebudeme mít rovnocennou náhradu. Michal Bublík byl teď deset dní zraněn, ale začne se s námi opět připravovat a rozhodneme se do konce přestupového termínu.“

Stená otázka se týká i Josefa Šáchy. Jak to bude s ním? „FC Písek souhlasí s prodloužením hostování v našem oddílu, ale je to trochu vázané na jeho práci hlavního trenéra mládeže v FC Písek. Myslím si, že i tato jednání pokročila. Momentálně byl Josef Šácha na lyžařské škole, kterou vedl jako učitel. Prezident FC Písek je v současné době na dovolené, proto jednání chvíli stála, ale věřím, že v příštím týdnu jednání dokončíme tak, aby Šácha mohl u nás v oddílu pokračovat. Myslím, že obě strany stojí o to, aby to tak bylo.“

Po návratu Dochtora do Králova Dvora a zranění Bahledy Jiskra oslabila ofenzivní sílu. Budete na to reagovat? „Probíhají jednání, máme připraveného jednoho útočníka, kterého bychom rádi získali. Je to divizní hráč, působí v jiném klubu, jméno si zatím nechám pro sebe, ale do deseti dnů by mělo padnout rozhodnutí,“ řekl Jiří Pojar.