Vyjmenoval některé nedostatky, jako například neoprávněné úmyslné starty hráčů a jiné incidenty. Dále uvedl, že se nejhůře hodnotí komise rozhodčích. „Rozhodčích nepřibývá, naopak ubývají a kvalitativně příliš nerostou. Jsme rádi za každého normálního kluka,“ uvedl k problematice mužů v černém Berbr. Dále vyzdvihl věci, které těší, jako převzetí střídavých startů a tři minuty mimo hru celoplošně do republikových soutěží. Poprvé po jedenácti letech se některé kluby nepřihlásily do soutěží, které ukončily z finančních důvodů. „Bohužel si při znalostech poměrů v republice nemyslím, že to byl jev ojedinělý. Nadcházející dva roky budou nejkritičtější pro český fotbal,“ uvedl předseda. Dále seznámil přítomné se změnami a schválením nových stanov na valné hromadě v Praze. Došlo ke změně názvu z ČMFS na ČFA. Pokaždé bude volen předseda. Do konce tohoto roku si každý klub bude zařizovat členství v asociaci přes přihlášky. Od r. 2013 se zavedou členské příspěvky, které se budou přes okresní svazy vracet zpět do klubů mimo profesionální soutěže. Okresní svazy získají právní subjektivitu.

Největší administrativu přinese zavedení členství, které půjde přes kluby na kraje a dále do centrály v Praze. Od roku 2013 bude členství navázáno i na registrace. Pokud hráč nezaplatí členský příspěvek, nemůže nastoupit k utkání. Poté Berbr seznámil s hospodařením svazu. Od roku 2009 do 31. května 2011 je svaz v plusu o 211 tisíc Kč. Vše za cenu snižování nákladů. Jen pro představu uvedl některé náklady. V roce 2009 byly náklady PKFS 2,4 milionu Kč. V dalším roce se snížily na 1,4 milionu Kč. V letošním roce je to částka 592 tisíc Kč. Náklady na pronájem tří kanceláří svazu činí 250 tisíc Kč ročně.

Největším problémem současnosti bylo odstoupení Rozvadova z krajského přeboru. „Museli jsme upravit barážová utkání. Nechápu naprostou neznalost sekretáře OFS Klatovy (Miroslav Sedlmaier, poz. autora) a jeho výkřiky o kmotrech mafiánech a podobně. Chtěl bych touto cestou vyzvat výkonný výbor OFS Klatovy, aby učinil taková opatření, aby nenávist nezastínila rozum tak, aby vyvolávala emoce v tomto kraji. Je nutné si uvědomit že PKFS nekritizoval žádné vaše rozhodnutí a nevměšoval se nikdy do vašich soutěží. Slušností je chovat se recipročně. Sekretář není soukromá osoba a předseda a výkonný výbor jsou jeho nadřízení. Proto vyzývám předsedu OFS Klatovy, aby zastavil tyto urážlivé výroky vůči STK PKFS,“ ohradil se Berbr proti komentáři sekretáře Sedlmaiera, který prezentoval na webu.

Na závěr svého vystoupení se Berbr vyjádřil k odstoupení Ivana Haška z funkce předsedy ČMFS. „Král rezignoval, ať žije král!“ uvedl doslova a pokračoval: „Měl jsem s Ivanem osobní vztah. Věděl jsem, že na počátku června podepsal smlouvu Al Alí. Respektuji toto rozhodnutí, nevidím v tom žádnou zradu a budeme-li k sobě upřímní, tak za takovou smlouvu bychom někteří šli do Dubaje třeba pěšky.“ Zanedlouho proběhne volba nového předsedy, kde Berbr požádá všechny předsedy OFS o spolupráci a uvedl: „Věřte, nebude to horší volba.“

Na závěr poblahopřál klubům z Tachova a Rokycan k postupu do divize. Následovala diskuse, na které vystoupil místopředseda ČFA Jindřich Rajchl. Ten poděkoval za hladký průběh valné hromady v Praze, i když na ní probíhalo několik voleb a byly schvalovány stanovy. Dále se vrátil ke členským příspěvkům, které jsou podle jeho slov nezbytné. „Když nám stát po faktickém krachu Sazky věnoval nemalou částku na chod a na zabezpečení fotbalových struktur i na zabezpečení chodů klubů, tak jeho požadavkem bylo, abychom byli schopni přesně definovat naši členskou základnu a částku 100 milonů Kč, které jsme od státu dostali, bychom bez institutu zavedení členských příspěvků neměli,“ uvedl.

Peníze vybrané na příspěvcích se dostanou zpět do klubů, jež je mohou využít na provoz. Svaz bude používat vybrané peníze i pro oddíly, které postihne povodeň nebo jiné živelní katastrofy. Svaz bude vydávat týdeník Gól, který bude bezplatně zasílán do všech klubů v České republice. Jeho úkolem bude informovat kluby o připravovaných projektech a o činnosti ve fotbalovém hnutí. Každý člen ČFA dostane členskou kartu, která bude do budoucna vázána na různé slevy, jako například na nákup sportovního zboží. „Věřím, že těch dvě stě korun, co každý zaplatí, se mu při nákupu prvních kopaček vrátí,“ řekl místopředseda ČFA Raichl.

Pozitivně hodnotil experimenty a novinky zaváděné v Plzeňském kraji, které pomáhají fotbalu, a věří, že je do budoucna zavedou i v nižších soutěžích na úrovni OFS i jiné kraje. k V závěru pogratuloval rozhodčí Dagmar Damkové k úspěchu, neboť má být v nejbližších dnech jmenována řádnou členkou komise rozhodčích UEFA, což je pro českou diplomacii na evropském poli klíčové. „Dagmar vzešla z tohoto kraje, a proto myslím, že si to zde můžete připsat k úspěchům,“ dodal.

Poté vystoupil předseda STK Martin Drobný. Mimo jiné zaznělo, že svaz musel řešit odhlášku klubu z krajského přeboru, který bude nadále startovat v I. B třídě. „Svaz je povinen přihlásit klub do soutěže, o kterou on žádá,“ řekl Drobný. Svaz proto musel doplnit postupující do krajského přeboru o týmy z I. A třídy. Naopak v B třídě vznikl přetlak, který byl řešen zvýšením počtu přímo postupujících z této třídy do I. A třídy. Další komplikací bylo přihlášení FC Rokycany do divize. „Kdybychom o této skutečnosti věděli včas, řídili bychom se rozpisem soutěží a hrály by se baráže jen o I. B třídu,“ uvedl.

Následoval los soutěží, což byl poslední bod večera.