V úvodu předseda Výkonného výboru Karel Sladký představil průběh a spolupráci s oddíly při vyplňování formulářů ohledně dotací za rok 2011. Letos poprvé musely oddíly, které o dotaci pro svá mládežnická mužstva žádají, dokládat, na co byly peníze využity a přikládat faktury. Toto v předešlých obdobích nebylo nutné. Změny nastaly po úpravách stanov a získání právní subjektivity. Možnosti získání této dotace využila drtivá většina oddílů, kteří mají ve svých klubech mužstva v mládežnických kategoriích. V tomto směru ocenil Karel Sladký práci sekretáře OFS Domažlice Petra Sádovského, který nad rámec svých povinností pomáhal zástupcům oddílů, kterými byl osloven, s vyplňováním potřebných tiskopisů a získáváním informací, jak správně postupovat.

Přítomní byli dále seznámeni s finanční situací fotbalového svazu za rok 2011 a diskutovalo se i na téma volby vhodného kandidáta na Cenu Václava Jíry, která je každoročně udělována osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj českého fotbalu. „V neposlední řadě bych rád poděkoval všem členům komisí, kteří působí při OFS Domažlice za jejich práci a nasazení v tomto roce,“ uzavřel oficiální část Sladký.