STK

Schválila výsledky 23. kola II., III. a IV. třídy, 17. kola OPD a OPSŽ kromě Koloveč – Meclov (chybí zápis), 16. kola OPMŽ, 20. a 25. kola přípravky st.a ml., včetně dohrávek.
Schválila dohody o změně termínu. II. třída: 18. kolo Kout A – Milavče bude hráno 31. 5. od 18:00 v Milavčích! III. třída: 24. kolo Hlohová – Miřkov bude hráno 1. 6. od 15:00. 26. kolo Ch. Lhota – Draženov bude hráno 15. 6. od 15:00. IV. třída: 24. kolo Mutěnín – Kout B bude hráno 1. 6. od 14:30. 26. kolo Bernartice – Staňkov C bude hráno 15. 6.od 15:00. 26. kolo Oplotec – Pocinovice B bude hráno 15. 6. od 13:30. 26. kolo Babylon – Zahořany bude hráno 15. 6. od 15:00. OPSŽ: 19. kolo Postřekov – Koloveč hráno 11. 6. od 18:00. OPMŽ: 17. kolo Staňkov – Kdyně bude hráno 2. 6. od 12:00. Přípravka st.: 15. kolo Staňkov – Domažlice A bude hráno 5. 5. od 18:00. Přípravka ml.: 26. kolo Domažlice A – Klenčí bude hráno 29. 5. od 16:30.
Upozorňuje oddíly přípravek starších a mladších, že dosud nebyly doručeny zápisy z utkání – Přípravka st.: 5. kolo Blížejov – Bělá, 7. kolo Kout – Bělá, 8. kolo Domažlice A – Domažlice B, 14. kolo Kout – Meclov, 15. kolo Blížejov – Kout, 17. kolo Kout – Chodov, 17. kolo Blížejov – Hostouň, 17. kolo H.Týn – Staňkov, 19. kolo Kout – Hostouň, 23. kolo Blížejov – Mrákov. Přípravka ml.: 23. kolo Blížejov – Mrákov. STK žádá oddíly o okamžité doručení zápisů z utkání, která byla odehrána, nebo zaslání dohod o náhradních termínech. Nejpozději do 4. 6. Veškerá utkání musí být odehrána do 16. 6. Pokud tak oddíly neučiní, bude proti nim postupováno dle SŘ a DŘ.
Vzala na vědomí dopis Sokol Mutěnín a upozorňuje, že oddíl Staňkov C má škvárové hřiště jako svou hlavní hrací plochu.
Vyzývá oddíly, které budou přihlašovat družstva do soutěží mládeže, aby předběžně poslaly své rozhodnutí na OFS Domažlice (mailem), do 4. 6. Dále žádá oddíly, jejichž družstva mládeže mohou díky umístění postoupit do krajských soutěží, aby mailem poslaly rozhodnutí, zda mají zájem hrát tyto soutěže.
Upozorňuje oddíly, že v zájmu zachování regulérnosti soutěží, v posledních 2 kolech, mohou být nařízeny jednotné termíny utkání.
• Příští zasedání STK se koná 5. 6. ve 14:00. ⋌⋌Za STK předseda Karel Králík

KR OFS

Změny v obsazení 1. – 2. 6. II. třída: Meclov – Kvíčovice R Rubáš ruší se Helget a DS Kuška. Bukovec – Hostouň R Kastl ruší se Rubáš. Osvračín – Kout A R Helget DS Kuška ruší se Kastl. III. třída: Mrákov B – Blížejov R Holeček ruší se Helget. IV. třída: Bernartice – Osvračín B R Kuzma ruší se Hejda. Babylon – Pocinovice B R Helget ruší se Svičarský. OPD: Klenčí – Kdyně R Schwarz ruší se Gust. OPSŽ: Meclov – Postřekov R Rubáš ruší se Helget. OPMŽ: Staňkov – Kdyně R Gust ruší se Pivoňka.
Důrazně upozorňuje rozhodčí na provedení kontroly názvů oddílu na registračních průkazech. Od 1. 4. 2013 smí do hry zasáhnout jen hráči, na jejichž průkazech je uvedeno správné jméno oddílu.

DK OFS

Bez trestu: Schwarz Jan a Tomajer Jiří – oba Kdyně, Ticháček Lukáš a Holar Petr – oba Chodov, Kastner Martin a Kastner Petr – oba Kout, Muchna Lukáš – Osvračín, Moudrý David a Šibil Zdeněk – oba Poděvousy, Faul Tomáš – Ch. Lhota, Vokáč Josef, Brejcha Radek a Secký Miroslav – všichni Srby, Rendl Miloslav a Kokaisl Václav – oba Blížejov, Peleška Martin – Tlumačov, Kučera Jiří – Miřkov, Forst Jiří – Hostouň.
Nepodmíněné tresty za ŽK: Bacher Ladislav – Osvračín A 2 SU od 25. 5., Klička Tomáš – Luženice 2 SU od 26. 5.
Nepodmíněné tresty: Tumpach Martin – Poděvousy 3 SU od 25. 5., Královec Karel – Miřkov 2 SU od 25. 5., Klička Tomáš – Luženice 1 SU od 10. 6., Habart Josef – Bernartice 3 SU od 26. 5.
Žádost o prominutí zbytku trestu: Geiger Filip – Tlumačov, vyhovuje se, zbytek trestu se promíjí. Červeňák Radek – Kvíčovice, zamítá se.
Důrazně žádá oddíly, aby apelovaly na hráče, aby se zdrželi urážek a vulgárních výrazů vůči rozhodčím, soupeři a všem účastníkům utkání.
• Příští zasedání DK se uskuteční 5. 6. v 15:00. ⋌⋌Za DK předseda Milan Polák