STK OFS

Schválila výsledky 9. kola II., III. a IV. tř., 7. kola OPD, OPSŽ, 7. kola OPMŽ, OP přípravek starších a mladších.
Vyhlašuje kontumační výsledek: OPMŽ – 5. kolo Staňkov – Koloveč 3:0. Oddílu Koloveč uděluje pořádkovou pokutu ve výši 2000 Kč dle SŘ čl. 58/1-8 a RS. Oddíl Koloveč uhradí oddílu Staňkov paušální náhradu ve výši 1500 Kč dle SŘ a 70 Kč náhradu rozhodčímu dle SŘ 63/5.
Schválila žádost Sokol Pocinovice a ruší rozhodnutí o navýšení počtu pořadatelské služby na 8 členů. Pořadatelská služba se dále bude řídit RS 2012-13.
Upozorňuje oddíly, že od 1. 7. 2011 veškerou fotbalovou agendu vede pouze OFS Domažlice. Veškeré dotazy proto směřujte buď elektronickou poštou na e-mail: ofsdomazlice@seznam.cz či telefonicky na sekretáře: 725 158 477. Platby provádějte jen na účet OFS Domažlice:107-622190267/0100.
• Příští zasedání STK 31. 10. v 15:00. ⋌Za STK předseda Karel Králík

DK OFS

Bez trestu: Doležal Marek – Krchleby. Cingroš Petr – Bělá. Leština Vojtěch – Poděvousy. Pavlík Štěpán – Pocinovice. Reithar Michal – Srby. Vogeltanz Pavel – Meclov. Rybianský Robert, Strasser Tomáš – Poběžovice. Kokaisl Václav – Blížejov. Novák Tibor – Bukovec.
Důtky: Fait Václav – Krchleby, Kadlec Jan – Koloveč.
Nepopodmíněné tresty za ŽK: Váchal Tomáš – Hostouň 1 SU od 20. 10. Konop Josef – Draženov 1 SU od 20.10. Votruba Martin – Č. Kubice 1 SU od 20.10.
Nepodmíněné tresty: Šafránek Jan – Všeruby 2 SU od 21. 10.
Pokuty: Schwarz Petr – rozhodčí 400 Kč. Zavadil Jan – rozhodčí 200 Kč.
Žádost o prominutí zbytku trestu: Voráč Václav – Srby, vyhovuje se, zbytek trestu se promíjí.
• Příští zasedání DK 31. října v 15.30. ⋌⋌Za DK předseda Milan Polák

KR OFS

Změny v obsazení 27. – 28. 10.: II. třída: Osvračín A – Milavče R Majerčík AR1 Vávra AR2 Šneberk ruší se Pohančeník. III. třída: Poděvousy – Miřkov R Matějka ruší se Zavadil. IV. třída: Mutěnín – Staňkov C R Friedenberger ruší se Matějka. Bernartice – Meclov B R Pohančeník ruší se Šujan, Vávra, Šneberk.