Sladký v minulých dnech oznámil, že ze zdravotních a osobních důvodů přerušuje výkon své funkce. Výkonný výbor proto po dobu jeho nepřítomnosti pověřil 1. místopředsedu OFS Domažlice Milana Poláka převzetím povinností vyplývajících z funkce předsedy OFS.

Kromě toho Výkonný výbor OFS na schůzi konané 13. února ustanovil místopředsedy VV a předsedy jednotlivých komisí takto: 1. místopředseda VV – Milan Polák, 2. místopředseda VV – Karel Kuška, předseda komise rozhodčích – Martin Plzák, předseda sportovně – technické komise – Karel Králík, předseda disciplinární komise – Milan Polák, předseda komise mládeže – Václav Sladký, členy výkonného výboru jsou dále Josef Bozděch, Josef Ulrych, Luděk Šindelář.