STK OFS

• Schválila dohody o změně termínu: III. třída: 1. kolo Klenčí B – Tlumačov B bude sehráno 24. 8. od 15:00 hř. Klenčí (obrácené pořadí), 6. kolo Koloveč C – Újezd bude sehráno 27. 9. od 16:30 hř. Újezd (obrácené pořadí). IV. třída: 4. kolo Kout B – Osvračín B bude sehráno 14. 9. od 15:00 hř. Osvračín (obrácené pořadí). Přípravka ml.: 1. kolo Domažlice A – Milavče bude sehráno 7. 9. 12:00.

• Dodatečně schvaluje hlášenky Přípravka st. Staňkov: 6. kolo Staňkov – Chodov bude sehráno 11. 10. od 10:00, 9. kolo Staňkov – Domažlice A bude sehráno 1. 11. od 10:00. Přípravka ml.: 1. kolo Staňkov – Mrákov B bude sehráno 6. 9. od 10:00, 3. kolo Staňkov – Chodov bude sehráno 20. 9. od 12:00, 5. kolo Staňkov – Meclov bude sehráno 4. 10. od 10:00, 7. kolo Staňkov – Milavče bude sehráno 18. 10. od 10:00, 8. kolo Staňkov – H. Týn bude sehráno 25. 10. od 10:00.

• Uděluje pořádkovou pokutu ve výši 100 Kč oddílu Staňkov za pozdní doručení hlášenky přípravek.

• Schvaluje žádosti Chodova o startu Jakuba Řezníčka za družstvo starší přípravky, Meclova o startu Martina Babky a Kristýny Čihákové za družstvo mladší přípravky, Kouta na Šumavě o startu Tomáše Fialy a Petra Škardy za družstvo mladší přípravky, Staňkova o startu Matěje Römana za družstvo mladší přípravky, Klenčí o startu Barbory Mifkové a Wiliama Steinbergera za družstvo mladší přípravky, Antonína Radiče za družstvo starší přípravky, Martiny Kulíkové a Terezy Prokšové za družstvo mladších žáků.

• Schválila žádost Hostouně a Mutěnína o zrušení farmy pro soutěžní ročník 2014 – 15.

• Provedla kontrolu došlých soupisek a upozorňuje oddíly na termín dodání.

• Příští zasedání STK se bude konat 20. září. ⋌Za STK předseda Karel Králík

DK OFS

• Žádost o podmíněné prominutí trestu: Hruška Tomáš – Poběžovice, vyhovuje se, trest se mění na 1 SU podmíněně do 23. 11. 2014.

• Příští zasedání DK se uskuteční 20. srpna. ⋌Za DK předseda Milan Polák