STK OFS

• Schválila výsledky 23. kola II. a III. třídy, 19. kola IV. třídy, 15. kola Přípravky st., 18. kola Přípravky ml. kromě Meclov – Domažlice B, Kout – Mrákov B (chybí zápisy), 19. kola Přípravky ml. kromě Kout – Milavče, Domažlice B – Mrákov A (chybí zápisy). Dodatečně 22. kola II. třídy Č. Kubice – Kvíčovice, 14. kola Přípravky st. Klenčí – Mrákov, Koloveč – Chodov, 17. kola Přípravky ml. Domažlice B – Domažlice A.
• Vyhlašuje kontumační výsledek: II. třída: 22. kolo H.Týn B – Bělá 0:3. (neoprávněný start hráče: Falout Marek) Oddílu H. Týn uděluje pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč dle SŘ čl. 58/1-8 a RS.
• Uděluje pořádkovou pokutu ve výši 100 Kč oddílu Meclov za nedodání zápisu přípravek 16. kolo Meclov – Staňkov.
• Schválila dohody o změně termínu: II. třída: 26. kolo Postřekov B – Kvíčovice bude sehráno 13. 6. od 13:00. IV. třída: 22. kolo Luženice – Osvračín B bude sehráno 13. 6. od 15:00. 22. kolo Zahořany – Kout B bude sehráno 13. 6. od 16:00. OPMŽ: 10.kolo Blížejov – Holýšov bude sehráno 3. 6. od 17:00.
• STK upozorňuje oddíly, že si v zájmu zachování regulérnosti soutěží v posledních dvou kolech vyhrazuje právo nařídit odlišné termíny, než jsou schváleny v dohodách oddílů.
• STK upozorňuje oddíly na termín zaslání přihlášek do soutěžního ročníku 2015-16, který je stanoven nejpozději do 20. 6. 2015! Formulář je ke stažení na webových stránkách OFS a bude zaslán elektronickou poštou oddílům.
• Příští zasedání STK se bude konat 3. června. ⋌Za STK předseda Karel Králík

DK OFS

• Bez trestu: Janka Tomáš – Osvračín.
• Nepodmíněné tresty: Beňušík Jindřich – Újezd 4 SU od 24. 5. 2015.
• Zákaz výkonu funkce nepodmíněně: Kopejtko Václav (H. Týn) – zákaz výkonu funkce vedoucího družstva do 20. 8. 2015. Bouda Michal (H.Týn) – zákaz výkonu kapitána družstva do 20. 8. 2015.
• Pokuty: Slavík Jaroslav – Srby 500 Kč.
• Žádost o podmíněné odložení trestu: Suchý Michal – Srby, vyhovuje se, trest se mění na 1 SU podmíněně do 27. 8. 2015. Lucák Tomáš – Koloveč, vyhovuje se, trest se mění na 1 SU podmíněně do 27. 8. 2015.
• S okamžitou platností zastavuje veškerou činnost hráči Sokola Újezd Pavlovi Beňušíkovi r. 89.
• Na příští jednání DK (termín bude upřesněn) se dostaví: Jaroslav Rubáš – rozhodčí utkání Újezd – Bukovec, Pavel Beňušík – hráč Sokola Újezd, Jiří Řezníček – vedoucí družstva Sokola Újezd, Josef Bozděch – AR Dynamo Bukovec. Pozvaným budou pozvánky zaslány prostřednictvím mailových adres oddílů.
• Příští zasedání DK se bude konat 3. června. ⋌⋌Za DK předseda Milan Polák