S fotbalem začínal coby žáček v Holýšově v roce 1955 a svůj fotbalový osud s tímto oddílem spojil natrvalo. Fotbalu propadl celým svým tělem, ať už jako hráč (spolu se svými bratry Jaroslavem a Pavlem), nebo jako trenér či okresní funktionář.

Aktivní hráčskou kariéru v Holýšově Karel Králík ukončil po čtyřiceti letech v roce 1995, nicméně už v roce 1976 se stal předsedou holýšovského fotbalového oddílu (kde pracoval až ro roku 2010). Jeho největším úspěchem byla účast FK Holýšov v divizi v ročníku 2005/06.

Nikdo nespočte, kolik hodin stráví na hřišti, ať už ve spojitosti s fotbalovým utkáním, nebo jako správce hrací plochy, která je v posledních letech jeho vášní.
Kromě práce v holýšovském fotbale se dnešní jubilant aktivně podílí i na práci ve Výkonném výboru OFS Domažlice, kde začínal nejprve jako člen technicko – metodické komise a následně sportovně – technické komise. V roce 1982 se stal jejím předsedou a tuto funkci vykonává dosud.

V roce 2007 byl navíc zvolen předsedou celé Tělovýchovné jednoty Holýšov.

Karel Králík, který v roce 2011 převzal z rukou tehdejšího předsedy Českomoravského fotbalového svazu Ivana Haška jako ocenění své práce plaketu dr. Václava Jíry, se dožívá sedmdesáti let. Všichni fotbalisté, trenéři, funktionáři i diváci přejí jubilantovi do dalších let mnoho zdraví a radosti z holýšovského fotbalu. ⋌FK Holýšov a redakce