STK OFS

• Schválila výsledky 25. kola II. a III. třídy, 21. kola IV. třídy dodatečně Babylon – Zahořany , 17. kola OPSŽ. Dodatečně Přípravka st.: Domažlice A – Blížejov, Domažlice B – H.Týn, Přípravka ml.: Domažlice B – H.Týn, Meclov – Klenčí.

• Schválila dohody o změně termínu – II. třídy: 26. kolo H. Týn B – Kout A bude sehráno 13. 6. 2014 od 18:00. III. třída: 26. kolo Koloveč C – Blížejov bude sehráno 13. 6 .2014 od 18:00.

• Nařizuje sehrát utkání 26. kola III. třídy Klenčí B – Draženov 15. 6. 2014 od 16:00 hod.

• Upozorňuje oddíly, že losovací aktiv soutěžního ročníku 2014 – 2015 se uskuteční 3. 7. 2014 od 18:00 v krčku sportovní haly v Domažlicích. Každý oddíl vyšle jednoho zástupce.

• Opakovaně uděluje pořádkovou pokutu ve výši 200 Kč oddílu Blížejov za nedodání zápisů z utkání OPMŽ Blížejov – Staňkov a Přípravka st. Blížejov – Hostouň.

• Termíny zahájení soutěží podzimní části 2014-2015: II. a III. třída: 23. – 24. 8. 2014. IV. třída: dle počtu přihlášených družstev 6. – 7. 9. 2014, v případě většího počtu přihlášených 23. – 24. 8. 2014. Mládež: dle počtu přihlášených družstev 6. – 7. 9. 2014, v případě většího počtu přihlášených 23. – 24. 8. 2014.

• Upozorňuje oddíly, že přihláška do soutěžního ročníku 2014 – 2015 spolu s potvrzením o zaplacení stanoveného vkladu musí být doručena na OFS Domažlice nejpozději do 18. 6. 2014. Přihlášky byly zaslány na oddíly elektronickou poštou a jsou ke stažení na webových stránkách OFS Domažlice.

• Příští zasedání STK se koná 18. černa. ⋌Za STK předseda Karel Králík

DK OFS

• Bez trestu: Pfeifer Jan – Chodov, Roháč Andrej – Poběžovice, Šibil Zdeněk – Poděvousy, Hojda Miroslav – Klenčí, Jindřich Pavel – Poděvousy, Demitrov Michal – Kvíčovice.

• Důtky: Kapic Jan – Chodov.

• Nepodmíněné tresty: Dymek Mateusz – Kvíčovice 1 SU od 8. 6. 2014, Kurek Pavel – Chodov 1 SU od 8. 6. 2014, Hána Pavel – Luženice 1 SU od 7. 6. 2014, Secký Miroslav – Srby 4 SU od 8. 6. 2014.

• Příští zasedání DK se uskuteční 18. června.⋌⋌Za DK předseda Milan Polák