Poslední březnový den se v trhanovské restauraci U Sv. Jána sešli okresní rozhodčí k absolvování pravidelného semináře. Všech 31 zúčastněných arbitrů, mezi kterými byli i dva čtrnáctiletí nováčci, přivítala nová komise rozhodčích, která bude pracovat ve složení Václav Kubec, Ruda Špoták ml., Karel Kuška, Luboš Krutina. Jejím předsedou je Martin Plzák.

„Školení bylo rozděleno do dvou částí. Dopoledne byly na programu změny v pravidlech, dále to, jak správně popsat v zápisu o utkání udělené osobní tresty. Následoval postřehový test a promítání videozáznamů, ve kterých jsme se zaměřili hlavně na posouzení hraní rukou. Na závěr přišly na řadu organizační věci,“ sdělil nový člen komise Luboš Krutina s tím, že v testu museli sudí správně zodpovědět 30 otázek.

Po obědě přišel všechny pozdravit předseda výkonného výboru OFS Karel Sladký. Po pozdravu a krátkém proslovu předsedy následovala prezentace spolupráce rozhodčích a popisy přestupků, které připravil Rudolf Špoták ml. Dalším bodem byl ne příliš oblíbený, avšak nutný písemný test. Poté byla na řadě přednáška, ve které byla přiblížena práce disciplinární komise.

Na závěr Plzák seznámil rozhodčí s výsledky testů a v následné diskuzi probrali sporné body. Pro omluvené rozhodčí je vypsán nový termín pro školení, a to úterý 10. dubna. „Komise rozhodčích tímto děkuje všem za účast a přeje mnoho úspěchů jak na hrací ploše, tak v soukromí,“ řekl na závěr semináře předseda KR.