Konečně! V sobotu odpoledne od 15 hodin se po několika odkladech vinou vládních protikoronavirových nařízení uskuteční v tlumačovském kulturním domě Volební valná hromada Okresního fotbalového svazu (OFS) Domažlice.

Současný předseda VV OFS Karel Sladký se rozhodl již o tento post na další čtyřleté období neusilovat a kandiduje jen na členství ve výkonném výboru.

Nahradí ho tak někdo z nominované trojice Miroslav Heřman, Milan Polák nebo Oldřich Timura.

Vzhledem k posouvání termínu valné hromady se posouval i termín možností pro kluby nominovat své kandidáty na posty ve vedení OFS. Aktuálně byl posledním datem nominací sobota 3. dubna. Seznam nominovaných osob čítá tři jména uchazečů o funkci nového předsedy OFS Domažlice, šestnáct jmen kandidátů do osmičlenného výkonného výboru (VV) včetně jeho dvou místopředsedů a tři jména do revizní komise (RK) včetně jejího předsedy.

Dosavadní složení tříčlenné revizní komise tvořil její předseda Václav Kopejtko se členy Jindřichem Kapicem a Ladislavem Votavou. V nové komisi tedy zasedne Vladimír Horn s Karlem Kuškou a pokud neuspěje ve volbě předsedy výkonném výboru, tak také Miroslav Heřman.

Návrhy na předsedu Výkonného výboru OFS Domažlice:

Miroslav Heřman (1988), Milan Polák (1967), Oldřich Timura (1983)

Návrhy na členy Výkonného výboru OFS Domažlice:

Ondřej Bauer (1985), Miroslav Heřman (1988), Petr Churý (1970), Kamil Kacerovský (1979), Pavlína Királová (1989), Luděk Kuneš (1969), Milan Polák (1967), Karel Sladký (1955), Jiří Steinberger (1986), Pavel Strousek (1970), Luděk Šindelář (1970), Pavel Štrincl (1987), Oldřich Timura (1983), Petr Třeštík (1974), Josef Ulrych (1953), Jan Zavadil (1988)

Návrhy na členy Revizní komise OFS Domažlice:

Miroslav Heřman (1988), Vladimír Horn (1984), Karel Kuška (1944)