Na jaře dopravní podnik stáhl své revizory z vozů, aby se snížil počet kontaktů. Nyní však přepravní kontroloři v rozdávání pokut pokračují. A dávají jich požehnaně. Alespoň tedy vzhledem k počtu cestujících. Těch nyní v MHD jezdí o polovinu méně než za běžného stavu, nicméně počet lidí bez lístku výrazně neklesá.

„Počet pokut za září je oproti minulému roku nižší pouze o 2,5 procenta,“ sdělil mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík. V absolutních počtech se v září jednalo o rozdíl pouhých pět set sankcí.

Stamiliony za pokuty

Během května dokonce revizoři udělili téměř o pětinu pokut více než tou samou dobou v roce 2019. Celkem už dopravní podnik na nich letos vybral bezmála 220 milionů korun. Loni to za prvních deset měsíců bylo 250 milionů korun.

„Ve chvíli, kdy v Praze téměř nejsou žádní turisté a celkový objem přepravených cestujících je výrazně nižší, to dost nepříznivě vypovídá o chování části občanů,“ soudí Šabík a upozorňuje, že za nouzového stavu MHD zdarma rozhodně není.

Nejvíce pokut revizoři během předcházejících let udělili zpravidla v období od června do září. To se ale letos vlivem pandemie covidu-19 změnilo… „Letošní rok je mírně řečeno nestandardní,“ říká Šabík. Nejvíce pokut bylo černým pasažérům letos uloženo v lednu a únoru, a pak v již zmíněném květnu.

Méně kontrolorů

Podle mluvčího vykonávají revizoři svoji práci standardně. Počet nasazených kontrolorů odpovídá rozsahům výkonů i množství přepravovaných cestujících. „Za běžného stavu nasazujeme denně zhruba 100 revizorů, v současnosti je to přibližně 60,“ prozradil Šabík.

Revizory dopravní podnik vyslal do terénu v polovině dubna zhruba po měsíčním výpadku. První dva týdny fungovali jako preventisté, od května už jeli opět naostro.

V rámci kampaně Nejedeš na černo dopravní podnik uvádí, že na některých místech je kontrolorů dokonce více než obvykle. Plné příspěvků jsou i facebookové skupiny, ve kterých se lidé navzájem na revizory na konkrétních místech upozorňují. Kontroloři jízdenek tak často obcházejí poloprázdné vozy. 

Cestování v MHD je bezpečné

Ve srovnání s jarní vlnou jezdí nyní metrem, tramvajemi a autobusy dvakrát více lidí, v březnu a dubnu počet cestujících poklesl až o 80 procent.

Dopravní podnik také vyvrací obavy, že cestování veřejnou dopravou je nebezpečné kvůli zvýšenému riziku nákazy nemocí covid-19. Délka jízdy cestujícímu totiž v průměru trvá zhruba 15 minut, těm, co přestupují a kombinují různé dopravní prostředky, asi 30 minut.

Podle Šabíka je pravděpodobnost přenosu nákazy z revizora na pasažéra naprosto minimální, jelikož doklady od cestujících neberou kontroloři do ruky, pouze se na ně podívají a ověří na elektronické čtečce, kam je přiloží sám cestující. Na rukou by navíc měli mít povinně nasazené rukavice.

Standardní výše trestu za jízdu na černo činí 1500 korun, může však být snížena na 800 korun, když je zaplacena na místě kontroly nebo nejpozději 15. kalendářní den ode dne kontroly v doplatkové pokladně. Snížit ji lze také o polovinu, pokud si černý pasažér koupí roční kupon.