Zimní (ne)setkání se konalo opět v ZŠ Komenského 17 v Domažlicích dne 4. března 2023. Na soutěži si družstva plní zábavnou formou mnoho úkolů a dovedností, které je provázejí celoroční hrou Plamen. Letos vedení soutěže potěšilo množství přihlášených hlídek, převyšovalo to kapacitu školy. Dlouho se debatovalo, jak v tomto případě postupovat. Neumožnit start některým hlídkám? Chtěli jsme připravit důstojné podmínky pro soutěžení a hlavně neřešit, koho nechat doma. Nakonec se přistoupilo na rozdělení do jednotlivých startovacích bloků, jako při PÚ CTIF. Družstva přijedou, zaprezentují se, odběhnou a pojedou domů. Pouze kategorie přípravky se vyhlašovala na místě.

Soutěžní přípravy začaly již v pátek navezením potřebného materiálu do domažlické školy, kde za pomoci technické čety z okrsku č. 13 – Holýšov a členů OORM se připravily prostory školy pro dvacáté Zimní setkání mladých hasičů. Brzké ranní hodiny se nesly ve finalizování příprav soutěže, dojezdem rozhodčích následovaných vedoucími s kolektivy.

Celkově se setkání zúčastnilo 51 hlídek mladých hasičů z 66 přihlášených (24 starších, 19 mladších a 8 přípravek) z dvaceti tří sborů, a to nejen z našeho okresu, ale i z okresu Klatovy a Tachov. Čtvrtým rokem byl do zimního setkání zařazen dorost. Zúčastnilo se 10 dorostenek, dorostenci byli rozděleni na dorostence střední (10) a starší (9). Vzhledem k tomu, že byla soutěž rozdělena na bloky, byl před každým blokem menší nástup, kde měl náčelník štábu soutěže Karel Steinbach menší slovo a seznámil s průběhem soutěže. Hlavní rozhodčí Josef Hoffmann v krátkosti sdělil nejdůležitější informace k soutěži. Každá hlídka pěti mladých hasičů se snažila zúročit, co se naučili na schůzkách se svými vedoucími. Rozhodčí nestranně hodnotili každou disciplínu, i když ne vždy bylo snadné udělit trestné body, přes viditelnou snahu a píli. Soutěžilo se v jedenácti disciplínách, topografické značky, hra paměti, přeskok přes švihadlo, požárnický kuželník, technické prostředky PO, uzly, hasičská štafeta (štafeta třínohých), signály rukou, řeč rukou, puzzle a pavoučí štafeta.

Jak již bylo zmíněno, na místě se vyhlašovala pouze kategorie přípravky. Na 1. místě se umístilo družstvo z Domažlic, na 2. místě Meclov A a na 3. místě Starý Klíčov. Ostatní družstva v kategorii mladší a starší si převzala ceny a medaile od rozhodčích, které jim přivezli ze soutěže. Výsledky byly zaslány druhý den na e-mail všem zúčastněným sborům. Zde jsou výsledky v ostatních kategoriích.

V kategorii starších vyhrálo družstvo z Milavče A, následováno družstvy Folmava A a Poděvousy A.

V kategorii mladších vyhrálo družstvo z Milavče, za ním v těsném závěsu Folmava A a na místě třetím byly Domažlice.

Z dorostenek vyhrála Tereza Kureková (SDH Chodská Lhota), na druhém místě byla Gabriela Kreuzová (SDH Postřekov) a na třetím místě skončila Simona Knopfová (SDH Postřekov).

U dorostenců-střední na prvním místě byl Daniel Kratochvíl (SDH Chodská Lhota), na druhém místě Tomáš Duy Thai Vu (SDH Folmava) a na třetím místě skončil Adam Vaněk (SDH Milavče).

U dorostenců-starší na prvním místě byl Jakub Inderholc (SDH Milavče), na druhém místě Lukáš Pudil (SDH Holýšov) a na třetím místě skončil Martin Rada (SDH Chodská Lhota).

Tímto Odborná rada mládeže a štáb soutěže chtějí poděkovat ZŠ Komenského 17 v Domažlicích za poskytnuté prostory. Plzeňskému kraji a všem dárcům cen. Okrsku Holýšov za pomoc při přípravě a organizaci soutěže. Velké díky patří všem rozhodčím za vynikající práci při celém klání. A největší dík patří vedoucím a jejich svěřencům, v nichž je naše budoucnost.

Hanka Hoffmannová

Za příspěvek děkujeme.