Při letním pobytu v Olomouci, kde mj. Chod coby mladý žurnalista také působil v Našinci, jsem v antikvariátu objevil cennou publikaci Josefa Šacha, která byla vydána nákladem Městského muzea v Domažlicích v roce 1949. V této vzpomínkové mozaice je zachycen podrobně celý jeho život. Řada jeho přátel a ctitelů, mezi nimiž jsou kupř. Jindřich Jindřich, Ema Destinová, Viktor Dyk ad., osvětluje a přibližuje jeho lidskou i uměleckou podobu. Zaujalo mne rovněž Čapkovo novinářské krédo:

„A co se týče mého povolání novináře, ujišťuji tě na svou čest, že jsem nenapsal a nikdy nenapíšu ani slabiky proti svému přesvědčení“.

Z dalších Čapkových aktivit, připomenu zfilmování jeho děl. Jeho romaneto Experiment režíroval v roce 1943 Martin Frič. Známý román Kašpar Lén Mstitel byl pod názvem Mstitel zfilmován roku 1960 Karlem Steklým a konečně Dar svatého Floriána pod názvem Florián měl premiéru v roce 1961 v režii Josefa Macha. To jsou jen drobné střípky zfilmovaných prací domažlického rodáka K.M.Čapka –Choda, jehož dílo tvoří vedle řady známých románů (Antonín Vondrejc, Jindrové či Vilém Rozkoč) i méně známé dílo dramatické (Výhry a prohry nebo Básníkova nevěsta) a dosud neprozkoumané rozsáhlé dílo žurnalistické. Významnou složkou Čapkovy novinářské praxe, která ještě čeká na zhodnocení, jsou práce, které otiskoval v Květech, Lumíru, Světozoru Hlasu národa či Národních listech.

Ivan Nikl