Letošního ročníku se zúčastnilo 733 účastníků. 613 pěších, 80 na kole a dalších 40 dorazilo na závěrečný program v zahrádkářské areálu, Lomečku v Německé Hoře.

Všem účastníků jménem pořadatelů srdečně děkuji!

Organizace takové akce vyžaduje týmovou spolupráci, a jak známo, již dva lidé tvoří kolektiv a také má každý na věc jiný názor. Proto oceňuji především schopnost kompromisu v zájmu celkového výsledku. Děkuji všem, kteří na této akci přiložili ruku k dílu, a věřím, že tomu bude i v budoucnu. Leč, v našem pořadatelském týmu je 11 lidí starších 70 let! Dalších několik se k této metě blíží a hlavním tahounům je kolem padesátky. Proto pár řádek ze zákulisí pochodu.

Pouť k Panně Marii Loučimské do bavorských Nových Kostelů.
Věřící z Domažlicka a Klatovska se vydali na pouť k Panně Marii Loučimské

Pro dva z nás, Otu Pecha a Martina Tulačku, začala směna již v noci, protože takové množství zboží není možné nechat bez dozoru. Zvláště pak po letošní zkušenosti, kdy nás v Lomečku navštívil zloděj a odcizil část našeho zařízení, na které si musíme těžce vydělat. Hanba mu!!!

Někteří spěchali na stanoviště doslova v poklusu, jako paní Iveta Bolecová, která před směnou ve stánku absolvovala ještě směnu ve svém zaměstnání. 

Naopak byl letos problém s obsazením stanovišť dětmi. Proto těm, kdo na stanovištích razítkovali, moc děkuji.

Nejstarší účastnicí byla paní Miluše Mikulášová z Hluboké u Kdyně. Není slušné u dámy uvádět věk, proto se omlouvám a napíši, že věk je jenom číslo, a to úctyhodné, 88.

Výtvarná výstava v KC Pivovar vernisáží začala a bohužel také skončila.
Výtvarná výstava - pro velký úspěch ZRUŠENO

Nejstarším mužem byl Václav Vogeltanz, rovněž z Hluboké. Sám se divil, že je nejstarší. Jo, léta letí všem. Pan Vogeltanz je ročník 1941. V tomto případě rozhodoval pouze měsíc narození.

Dovolte abych i prostřednictvím tisku pozdravil i ty, kteří již nejsou mezi námi a pro tuto akci udělali velký kus práce - ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Lidé, kteří pro pochod pracovali, zaslouží vzpomínku, ti kteří pro pochod stále pracují, zaslouží ocenění. Proto se snažíme každým rokem ocenit ty, kteří pro pochod pracují dlouhá léta. 

Český zahrádkářský svaz v Chodské Lhotě oceňuje KERAMICKOU BOTIČKOU  tyto pořadatele:

Marie Koutníková, za dlouholetou práci pro spolek a pochod

Paní Koutníková je od prvního ročníku aktivní pořadatelkou a svou ochotou pomoci všade tam, kde je třeba, vždy ochotně vypomůže. Vždycky pochodu přála a je jeho nedílnou součástí, nejen jako zapisovatelka na startu.

Jarmila Menšíková, za dlouholetou práci pro pochod

Paní Menšíková je s pochodem spojena, jako zapisovatelka cyklistických tras.

Ač zde ve Lhotě žijí s manželem, jako chalupáři, zapojili se do veřejného dění a Lhota i pochod jsou jejich srdeční záležitostí.

Hana Dočkalová, za práci pro spolek a pochod

Paní Dočkalová je aktivní členka spolku a na pochodu je jednou z party u občerstvení návštěvníků. 

Vyhlášen byl také vítěz tipovací soutěže, kterým se stal člen spolku Josef Stuiber, který si tipnul, že přijde 730 lidí, trefil se téměř přesně.

Vyhodnocení soutěže Zlatý erb 2023.
Webové stránky města Domažlice i tamního gymnázia měly úspěch v krajské soutěži

Jak jsem již napsal výše, tato akce je týmová práce a všem pořadatelům ještě jednou děkuji, ale kdyby se mě někdo zeptal, abych řekl tři věci, které mě na letošním ročníku nejvíce „dostaly“, bez váhání bych odpověděl: Štěpán Štefl, Milan Lokaj a kapela RELAX.

Štěpán svojí svědomitostí a pracovitostí, ač věkem ještě školák, může být příkladem i pro mnohem starší kluky. Doufám, že se na mě ostatní chlapci a děvčata ani jeho starší brácha nebudou zlobit, ale Štěpán už ví vše, co je třeba na přípravu Lomečku, ví, kam co patří a jak se to dělá, no prostě „tátova škola“.

Pan Lokaj sám od sebe upravil okolí autobusové čekárny v osadě Výrov, čekárnu zbavil veškerých odpadků a krásně ji zametl, aby mohla sloužit jako jedno ze stanovišť. V 70 letech se nedá nic jiného říci, než „stará škola“.

A konečně hudební skupina RELAX JE PŘESNĚ TO, CO SE K TÉTO AKCI HODÍ! Hráli výborně a každý si našel tu svoji oblíbenou písničku. Že by „hudební škola“?

Malou kaňkou byl problém s jedním pejskem, který patrně postrádal pozornost svého páníčka. Proto prosím pejskaře, mezi které sám patřím, aby vzali na zřetel, že při koncentraci tolika lidí se může pes chovat jinak než doma a může přivést do problému sebe i pořadatele.

Příští ročník se koná 18. 5. 2024.

S přáním, abychom také příští rok ZDRÁVI DOŠLI!

Za pořadatele Milan Zajíc