Letošního ročníku se zúčastnilo 520 účastníků. Z toho 481 pěších, 24 na kole a dalších 15 přišlo do lomečku na cílový program. Někdo si řekne, že je to málo, ale my jsme spokojeni a o to více děkujeme všem, kteří na bůtu přišli. Vedle deště, byla i liga na Viktorce Plzeň a Mistroství světa v hokeji v Praze. Nabídky více než lákavé. No řekněte, kde se v dnešní době na vesnici sejde tolik lidí. Naším heslem je pokora a vděk za každého návštěvníka! Na druhé straně zahrádkáři ví, že vláha je také třeba…

Ti věrní nám to letos oplatili a přišli i za deště!

Oceňuji nasazení pořadatelů a jejich schopnost táhnout za jeden provaz v zájmu společného cíle, kterým je spokojený návštěvník a dobrá reprezentace spolku, potažmo obce!

Letos nebyl problém ani s obsazením stanovišť, ač kluci déšť pocítili nejvíce. Ale jsou to šikulové a vyrobili si přístřešek z igelitu, se kterým jim pomohl i pan starosta obce. Protože si ochoty a práce kluků a jedné dívčiny moc vážíme, vyslovuje jim spolek pochvalu, aby o tom věděli i v jejich školách. Jsou to Štěpán Štefl, Šimon Štefl, Tomáš Marcell, Ruda Janovský, Maruška Medvídková, Honzík Husník a Martin Rada. Moc děkujeme.

Nejstarší účastnicí se již poněkolikáté stala paní Miluše Mikulášová z Hluboké. Když jsem se paní Mikulášové zeptal, zda má ještě dost místa na botičky, odpověděla s úsměvem „místa dost“ a já dodávám, vitality také! Nejstarším mužem byl pan Vladimír Kcerovský.

Dovolte, abych i prostřednictvím tisku pozdravil ty, kteří již nejsou mezi námi a pro tuto akci udělali velký kus práce. Čest jejich památce!

Lidé, kteří pro pochod pracovali zaslouží vzpomínku, ti, kteří stále pracují, zaslouží ocenění.

Český zahrádkářský svaz v Chodské Lhotě oceňuje Keramickou botičkou tyto pořadatele:

Rostislav Štefl, za dlouholetou práci pro spolek a pochod.

Pan Štefl je dlouholetým členem spolku a dlouhá léta vykonává funkci místopředsedy spolku. Je jedním z nejaktivnějších členů a při budování zahrádkářského majetku odpracoval velký kus práce. Je rovněž aktivním pořadatelem CHODSKÉ BŮTY a jeden z party stánkařů.

Martin Bolec, za dlouholetou práci pro spolek a pochod.

Pan Bolec je s pochodem spojen jako šéf občerstvení v osadě Orlovice, kde pracuje celá jeho rodina. Je aktivním členem spolku a dlouholetým pořadatelem turistického pochodu. Příkladná je i jeho práce pro spolek.

Štefan Schader, u příležitosti významného životního jubilea.

Pan Schader je jedním ze zakladatelů pochodu a dříve byl i aktivním členem spolku. V letošním roce oslaví významné životní jubileum, ke kterému mu přejeme hodně zdraví a věřím, že mu jako důchodci, zbude také více času na spolek, kterého je dlouholetým členem.

Jak jsem již napsal výše, tato akce je týmová práce a všem pořadatelům ještě jednou děkuji. Kdyby se mě však někdo zeptal, abych řekl tři věci, které mě na letošním ročníku nejvíce dostaly, bez váhání bych řekl: Vladimír Bulíř, Miloslav Šobr a všichni, kteří se nebojí deště!

Pan Bulíř vyrazil opět značit cyklotrasy, ač ho nedávno pozlobilo zdravíčko. Řekl mi: No jasně, já to dám, jsem v poho! Láďo díky a hodně zdraví!

Jménem spolku děkuji panu Miloslavu Šobrovi za jeho ochotu, vstřícnost a spolupráci. Míla je prostě parťák! Je všude tam, kde je třeba pomoct! Mílo díky.

Nakonec poděkuji všem, kteří se deště nebojí a také letos - Zdrávi došli!

Příští ročník Chodské bůty se bude konat 17. 5. 2025

V roce 2025 obec Chodská Lhota oslaví 700 let od první písemní zmínky. Oslavy budou spojeny se srazem rodáků a program oslav bude upřesněn s dostatečným předstihem. Proto i program této akce bude poněkud slavnostnější. Jste srdečně zváni.

Milan Zajíc