Koncert pořádala Základní umělecká škola Terezie Brzkové v Plzni a jako hosté zde zahráli žáci ze Základní umělecké školy Kdyně. Na flétnu hráli žáci Ivany Bártové a na akordeon žáci Petry Křížkové. Na klavír pak dva žáci Jany Novákové. Již tradiční koncert je vždy hezkým zakončením pololetí a je divácky hojně navštěvovaný. Za vynikající výkony jsou účinkující vždy odměněni velkým potleskem. Velký dík patří všem pedagogům, kteří své žáky vždy výborně připraví a také rodičům, kteří své děti k hudbě vedou a podporují je. Martina Matějková