Všech čtrnáct žáků jednohlasně prohlásilo, že slibují. Pak každý žáček přečetl několik vět z připravené pohádky, aby ukázal, jak se naučil číst první rok ve škole. Poté nastal ten důležitý akt – pasování. Každý žák předstoupil před starostu, ten mu položil na rameno opravdový meč, popřál každému hodně úspěchů a aby se snažili svůj slib plnit. Na závěr se každý čtenář podepsal do pamětního listu knihovny Pačejov. První knížku předala dětem pačejovská knihovnice paní Alena Štěpáníková. Slavnostního pasování se zúčastnil také ředitel ZŠ Mgr. Jan Vlažný.

Za příspěvek děkuejem Boženě Behenské.