Koncem listopadu se vybraní žáci zúčastnili pod dohledem svých vyučujících schůzky partnerských škol z Německa, Francie a Lucemburska v německém městě Losheim am See. Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách. První den pobytu byla na programu společná beseda s pracovníky místní pobočky obchodního řetězce Globus. Manažer obchodu seznámil všechny žáky s jeho historií a obchodní vizí. Následně mohli žáci vidět zpracování masa a proces výroby pečiva. Odpolední program pro žáky zajišťovala hostitelská rodina. Učitelé měli v té době pracovní schůzku, kde ladili detaily a tvorbu videí. Poté se všichni přesunuli na radnici na setkání se starostou města. Druhý den všichni účastníci navštívili nedaleké prostory výrobny Saarstahl s.r.o., která se zabývá výrobou hutního materiálu. První kroky vedly do školicího centra, v němž si firma vychovává své budoucí zaměstnance. I v rámci této zastávky měli možnost nahlédnout do každodenního provozu továrny. Odpoledne se výprava vydala na prohlídku města Saarbrücken a učitelé večer absolvovali setkání s ředitelem losheimské školy. Ta měla pro žáky připravené dva workshopy, na nichž studenti vyrobili dřevěný adventní věnec a upekli tradiční vánoční cukroví. Na závěr pobytu se konal večírek pro všechny žáky, vyučující i rodiče, kteří poskytovali ubytování zahraničním žákům. Vše probíhalo v přátelské atmosféře za zpěvu koled a vůně čerstvě upečeného cukroví.

Touto návštěvou se opět prohloubily partnerské vztahy mezi zapojenými školami. Nyní budou žáci Masarykovy základní školy pracovat na přípravě videí a chystat se na další setkání, které se v březnu uskuteční právě na kdyňské škole.

Za příspěvek děkujeme ZŠ Kdyně.