U viaduktu před Smolovem jsme si připomněli domažlického rodáka, starostu domažlického okresu, říšského poslance a majitele statku Baldov MUDr. Antonína Steidla, který se zasloužil o výstavbu dráhy a přečetli jsme si úryvek z knihy Marie Korandové Evropan z Domažlic.

„Rok 1883 Projekt příční dráhy … MUDr. Antonín Steidl je zaujat novou nosnou myšlenkou. Projektem Česko-moravské příční dráhy, která by spojovala odlehlé domažlické Zákampí s úrodnou Moravou.

Skloněn nad mapou zapichuje červené špendlíky, poslední úsek budoucí trati: Tábor – Milevsko – Písek – Ražice – Putim – Sušice – Klatovy - Domažlice. Hmm, a kdyby se postavila ještě druhá, rovnoběžná s hranicí, na Postřekov - … a Planou u Mariánských Lázní, to by byla pro chudáky o odřezaného kraje životní výhra. Trvalé zaměstnání pro kolik desítek lidí, možnost rozvozu a dovozu zboží spjatá s oživením domácího průmyslu a řemesel, spojení se světem, technikou a kulturou. … Čtrnáctého února se na Střelnici schází předporada. … Dvaadvacátého února vládní železniční komise panské sněmovny předlohu prostudovala a přijala beze změny.“ Provoz na trati byl zahájen 30.9.1888.

Další zastávka byla na Klobouku, kde jsme si přečetli text na informační tabuli. „Gloriet Klobouk byl součástí cesty se stromořadím, která vystupovala přímo ze středu nádvoří koutského zámečku. Založení Glorietu je možné vztáhnout k rozsáhlejším opravám koutského zámečku a úpravám jeho okolí, které byly provedeny kolem roku 1824 majitelem koutského panství Janem Filipem Františkem Josefem Stadionem. … Koutský Gloriet stál původně dle záznamů na dřevěných sloupech. Při jeho opravě byl na jednom z trámů údajně nalezen letopočet 1723. … Dřevěné konstrukce Glorietu shořely při jeho opravě v roce 1973. … Časem k sobě připoutal i starou pověst z husitských válek. Vypráví se totiž, že právě zde ztratil roku 1431 kardinál Cesarini svoje listiny, zlatý kříž a klobouk, když prchal před husity z rozehnané křižácké výpravy z Domažlic. Gloriet má připomínat ztracený klobouk.“

Autor: Anna Pitterová