Dne 2.12.2019 jsme jeli do Horšovského Týna a vydali se do Nové Vsi, Horšova a k Annaburgu.

V Nové Vsi stojí původní zájezdní hostinec postavený v roce 1787 v barokním slohu, který sloužil jako dragounská kasárna. V roce 1918 byl zásluhou Josefíny z Trauttmansdorffu přestavěn na domov pro osiřelé děti, Sirotčinec sv. Josefa. Dnes je budova součástí dětského domova.

Dále jsme se zastavili v místním kostele a přečetli si o historii obce.

Dalším cílem naší cesty byl Annaburg v horšovské oboře. Je to malý osmiboký gloriet, který nechal postavit v 2. polovině 18. století hrabě František Norbert z Trauttmansdorffu. Sloužil jako odpočinkové místo pro vrchnost při návštěvě obory.

První písemná zmínka o Horšově je z let 1182 – 1192. V té době byla osada s tvrzí důležitým správním centrem oblasti. Horšov byl samostatnou farností a biskupský dvorec byl sídlem nápravníka. V místě kostela Všech Svatých stával původní menší románský kostelík a z něho se dochovala část západní a jižní stěny lodi. V 60. letech 14. století došlo k přestavbě kostela v gotickém slohu do podoby, kterou si objekt dochoval dodnes. Velká přestavba kostela byla před rokem 1745 a poslední oprava byla v letech 2001 – 2005. U Annaburku v Horšově.Zdroj: A. Pitterová

Dne 9.12. jsme jeli do Klenčí pod Čerchovem a zastavili jsme se v kostele, kde nám místní farář řekl o historii kostela a zahrál na varhany.

Dále jsme se zastavili na hřbitově, kde jsme si připomněli nejslavnější klenečské rodáky Jindřicha Šimona Baara, Jindřicha Jindřicha a Jana Vrbu. U hrobu Jiřího Kajera jsme si přečetli úryvek z jeho knihy Naše Klenčí a chodské přísloví z této knihy „Na včeryjšek nemysli, dnešek klidně snášij ha zijtřka se nebuj!“

Poslední letošní vycházku 16.12. jsme měli po městě a na závěr jsme navštívili muzeum Jindřicha Jindřicha. Prohlédli si výstavu bratří Špillarů s výkladem vedoucí galerie paní Štrbové, byt Jindřicha Jindřicha a další výstavní prostory.

Anna Pitterová