Aktu se ujala Československá obec legionářská, jednota Plzeň, Hraničářský prapor č. 6 Domažlice a zástupci města Staňkov. U pamětní desky jsme vzpomněli i na padlé občany Staňkova za první světové války.

Květiny byly položeny i u mohyly v obci Vránov, kterou nechal postavit plukovník Ruských legií, bratr Boris Vuchtrle.

Pietní okamžiky se kvůli závažné epidemické situaci uskutečnily bez účasti veřejnosti, avšak v jejím jméně.

Radek Toman