Mši svatou zde v den svátku sv. Václava sloužil Msgre. Miroslav Kratochvíl. Dopolední poutní mši svatou pak sloužil první říjnovou neděli. Bohoslužby se zúčastnilo několik desítek věřících jak z Chodské Lhoty, tak ze všech okolních obcí.

Mše svatá v kapli sv. Václava v Chodské Lhotě se koná vždy jedenkrát za rok právě o pouti na svátek sv. Václava. 

Martina Matějková