Po nějaké době byla přemístěna do Dolní Lukavice, kde učila do roku 1989, kdy jí bylo 54 let. Odváděla svědomitou práci ve škole i mimo školu. Chodila například s dětmi na bramborové brigády. Paní učitelka byla hodně let třídní učitelkou, ředitelkou a od roku 1966 vedla učitelskou knihovnu. Po vyučování vedla s paní učitelkou Honzíkovou a Polívkovou kroužek dovedných rukou.

Vynikala rovněž v tělesné výchově, organizovala kroužek Pohybové hry, nacvičovala spartakiádu a cvičila se ženami. Nacvičovala s dětmi různá pásma např. na Vánoce, vítání občánků, předtančení měšťanská beseda na slavnosti. Také měla ráda přírodu, chodila s dětmi na pochodová cvičení.

Školní kronika uvádí: „12. června 1969 jsme se žáky všech tříd podnikli tradiční pochodové cvičení, do Krasavec pod Homolku. Se žáky jsme zkoušeli tábornické umění. Žáci si přinesli vlastní stany, které s pomocí svých třídních učitelů postavili a hned se zabydleli. Byly rozdělány oddílové ohníčky a v kotlících na stojanech vařeny polévky a čaje, opékány uzenky a připravovány další dobroty. Žákům všechno tuze chutnalo. Potom se všichni shromáždili do přírodního amfiteátru, rokliny, kde pod hrušněmi žáci z každé třídy předváděli svá kulturní pásma."

Paní učitelka Babková byla též letitou vedoucí dětských letních táborů. Mnozí na ni dodnes vzpomínají. Jezdili po mnohých místech, např. v červenci 1980 byli ve Svojšíně u Stříbra. V 80. letech 20. století jako jiné její kompetence můžeme vyjmenovat správcovství CO, sběr odpadových surovin a bylin, školení Besipu a zdravotníka, pěvecko-recitační kroužek.

Když odešla v roce 1989 do důchodu, do školy stále docházela. Suplovala, vedla kroužek dovedných rukou a pokračovala v nacvičování pořadů s dětmi. Ve škole byla vždy velmi oblíbená. Byla také členkou Dámského klubu v Dolní Lukavici a dlouhá léta vedla jejich kroniku.

Poslední léta svého života strávila v domově v Plzni, kde 14. prosince 2020 zemřela. Dodnes na ni vzpomíná mnoho žáků a dává ji za vzor svým dětem. Věnujme jí tichou vzpomínku.

Eva Horová, s využitím podkladů od Jitky Kripnerové