V Nové budově si v Dětském muzeu vyzkoušeli různé interaktivní prvky a poté se spojovací chodbou, ve které byl velmi názorně promítán vývoj českého státu, přemístili do Historické budovy. Tady je čekala komentovaná prohlídka expozice Zázraky evoluce – Kdo je kdo v živočišné říši. Díky velmi pěknému a srozumitelnému výkladu o rozmanitosti živočišné říše, spojenému s mnoha exponáty, si žáci oživili a upevnili svoje poznatky. Vedle nádherného korálového útesu viděli nejtypičtější představitele hlavních skupin živočichů a občas si vedle některých připadali skutečně jako trpaslíci. Na závěr vystoupali až do kupole muzea, ze které se s Prahou rozloučili krásným výhledem na Václavské náměstí i Pražský hrad.