Obec Újezd je součástí Chodska – oblasti, která je dána katastry jedenácti chodských vsí, rozdělených na horní a dolní Chodsko. První písemné zmínky o chodech nalezneme v Dalimilově kronice z počátku 14. století. Byli pověřeni střežením hranic země před nepřáteli, a za to jim čeští králové udělili v průběhu tří století výsady na 24 pergamenech. Tyto pergameny jim byly v závěru šlechtou různě omezovány, až se spory s vrchností začaly vyostřovat. Chodové odmítali robotovat a dožadovali se dodržování tzv. zvykového práva. Neklid trval až do konce 17. století, kdy byla veškerá práva, výsady Chodů, císařem Leopoldem I. zrušena, a posléze v červnu 1693 na Pražském hradě před očima chodských zástupců byly listiny rozstříhány.

Marná jednání Chodů neznalých právnických formulací, čtení a psaní, tvrdě prosazujících svoji pravdu, vyústila v selské bouře a 28. 11. 1695 vyvrcholila popravou statečného rebela Jana Sladkého Koziny.

Dobu věrně popsal Alois Jirásek

O ukotvení Chodska v povědomí široké veřejnosti a o boji statečného Koziny s Chody nenáviděným Lomikarem se zasloužila především beletrie a publicistika 19. století. Jiráskovi Psohlavci (1884), i když nejsou historickou studií, podávají srozumitelný obraz období bojů Chodů za svá práva.

Román Psohlavci Aloise Jiráska se stal inspirací pro osazení pamětní desky na Kozinově statku v roce 1885. Při této příležitosti byla vyslovena myšlenka ještě důstojnějšího uctění památky Jana Sladkého Koziny, a to vztyčením pomníku na vrcholu Hrádek. V březnu 1895 byl vytvořen přípravný výbor, kterému předsedal lékař Antonín Steidl. Pomník byl navržen akademickým sochařem Hoškem a po jeho náhlém úmrtí převzal realizaci akademický sochař Čeněk Vosník.

Peníze na pomník přicházely z tuzemska i zahraničí

Záhy bylo přikročeno k postavení žulového podstavce a přivezeny tři mohutné hořické pískovce. Vedení stavby převzal zednický mistr Jakub Knopf z Postřekova. Peníze na stavbu přicházely z celých Čech, i od krajanů z ciziny. Konečný účet stavby byl 3451 zlatých a 40 krejcarů. Pomník byl slavnostně odhalen 6. 10. 1895. Mezi čestnými hosty nechyběl Alois Jirásek, Jaroslav Kvapil a další významné osobnosti.

Vrch Hrádek je dnes vyhledávaným návštěvním místem s výhledem na Újezd, Domažlice a krásy chodské krajiny. Příchozí mohou navštívit i rázovitou Chodskou chalupu přímo pod pomníkem. Chodové jsou právem hrdí na svoji minulost. Dokazují to v pokračování tradic ve svých souborech s četnými vystoupeními při národopisných slavnostech, chodských bálech a poutích.

Karel Frait