Společné putování do Neukirchen  trvá už od roku 1990, přerušila ho  však na dva roky covidová pandemie v roce 2020 a 2021. Jubilejní 30. pouť  se konala 1. května v roce 2019, kdy byl hlavním celebrantem plzeňský biskup Tomáš Holub.
Poutníky vítal u vchodu do kostela novokostelecký farář P. Georg Englmeier a bohoslužby se též zúčastnil tamní starosta Markus Müller a také bývalý starosta Egid Hofmann.

Letošní pouť začala v dopoledních hodinách modlitbou Růžence a po něm následovala hned slavná mše svatá. Hlavním celebrantem a kazatelem letošní mše svaté byl klatovský vikář P. Marek Hric. Spolu s ním se slavné mše svaté zúčastnilo dalších osm kněží z Domažlického vikariátu. Mezi poutníky byly také řeholní sestry z Kongregace školských sester de Notre Dame, které měly v těchto dnech u příležitosti svátku Dobrého Pastýře setkání v Hyršově u Kdyně, kde se jich sešlo osmdesát dva. Při mši svaté, kterou sloužil v kostele v Hyršové P. Karel Adamec, obnovovaly řádové sestry svoje řeholní sliby.

Poutě k Panně Marii Loučimské obnovil po sametové revoluci v roce 1990 Mons. Vladislav Sysel z Libkova,  letos jsme si  30. dubna připomínali 101. výročí narození tohoto kněze. 

Po mši svaté zazpívali všichni společně Loretánské litanie a pak se věřící spolu s kněžími přesunuli ke kapli sv. Jana Nepomuckého, která stojí na prostranství před kostelem, kde písní Vroucně vzýván budiž Jene svatý uctili tohoto českého národního světce a patrona. 

Martina Matějková