Diváci, kteří se rozhodli tento koncert navštívit, toho určitě nelitovali, neboť program byl pestrý a koncert vydařený. Pódium tento večer patřilo mladým, začínajícím talentům.
Koncert zahájil akordeonový soubor ze Zákldní umělecké školy Kdyně a jako host s ním společně vystoupil akordeonový soubor ze Základní umělecké školy Terezie Brzkové v Plzni pod vedením Petry Křížkové. Zahráli celkem čtyři skladby a za své vystoupení sklidili obrovský aplaus. Poté už následovaly sólové nástroje - klavír, zobcová flétna, housle, trubka. První část koncertu zakončilo dívčí pěvecké seskupení pod vedením Martiny Zbránkové. Děvčata zazpívala posluchačům v sále tři známé populární písně. Po krátké přestávce zahrál dvě skladby kytarový soubor pod vedením K. Tiché. Následoval klarinet, klavír, akordeon, kytara a sólový zpěv. Závěr koncertu patřil již tradičně dechovému souboru Pištíci, kteří zahráli směs filmových melodií pod vedením Josefa Tíkala.Diváci zaplnili většinu míst v sále a účinkující sklidili za svá vystoupení vždy velký potlesk. Tento koncert se již stal tradicí a určitě za rok se mohou diváci zase přijít podívat do sokolovny na tento velký koncert a podpořit šikovné děti. Martina Matějková