Varhaník Přemysl Kšica zahrál několik nádherných varhanních skladeb, některé společně s trumpetistou Miroslavem Smrčkou a nechyběla ani improvizace. Celý koncert završilo Charpentierovo Te Deum, které zazpíval pěvecký sbor Čerchovan a sólisté pod vedením Marka Vorlíčka. Kromě varhan a trubky jsme měli možnost slyšet i zvuk nově zrestaurovaných tympánů, které byly nalezeny v kostele v Klenčí a zahrál na ně Karel Kuneš.

Koncert slavnostně uzavřel letošní sezonu a my se těšíme na příští podzim, kdy vám určitě nabídneme neméně významné interprety, jako jsme měli možnost slýchat v Klenčí na varhanních koncertech doposud. Sledujte proto webové stránky a Facebook varhanních koncertů v Klenčí, aby vám nic nového neuniklo.

Martina Kokaislová