Výrobky jsou dílem žáků ZŠ a OŠ Horšovský Týn, Dětského domova Horšovský Týn, Dětského domova Staňkov, Robinsona Klenčí p.Čerchovem a Výchovného ústavu a Dětského domova se školou Hostouň. Výstava proběhla od 4. do 7.dubna a středa 6.dubna patřila ukázkám a ochutnávkám. Pletení pomlázky, košíků, drátěné zápichy a výrobky zdrátů, výrobky ze dřeva, šité dekorace, svíčky z včelích plástů, zdobení perníčků. Nechyběla ani ukázka tkaní koberců na tkalcovském stavu klientů Sociálně terapeutické dílny v Meclově. Návštěvníci ochutnali vynikající mazance a cukrářské výrobky, které upekli ZŠ a OŠ Horšovský Týn.

Paní Jana s rodinou si původně přišla výstavu pouze prohlédnout, nakonec ale neodolala. „Koupila jsme spoustu krásných věcí, které ozdobí mou domácnost a podělím samozřejmě i vnoučata. Výrobkyjsou nádherné. Děti mají fantazii a smysl pro krásu," dodala.

Za příspěvek děkujeme Jaroslavu Čedíkovi.