Při této příležitosti uspořádala Knihovna města Plzně společně se Střediskem západočeských spisovatelů, jehož je umělkyně členkou, prezentaci ukázek z její básnické tvorby. Součástí vernisáže výstavy nazvané „Víra a naděje“, která se konala 2. ledna 2020 a stala se tak první plzeňskou kulturní událostí letošního roku, bylo autorské čtení spojené s autogramiádou z již třinácté básnické sbírky „Chtěla jsem být lunou“. Na verše s duchovní tematikou, které „múzou políbená“ básnířka doposud vydala, vyšly zpravidla příznivé odborné posudky z pera renomovaných recenzentů. Všechny autorčiny sbírky jsou uchovány v knižních archivem v rámci celé republiky, počínaje pražskou Národní knihovnou či Knihovnou Národního muzea v Praze. Nesporný talent dokládá též nominace Nakladatelstvím Host na „Nejlepší básnickou sbírku roku 2016“. O všestrannosti „Bohem obdařené“ multioborové umělkyně dále svědčí bezmála pět desítek zkomponovaných skladeb, jejichž interprety jsou často přední hudebníci. Kreativita Romany Schuldové, která ve Staňkově žije a pětatřicet let i pedagogicky působí, však není jediným kritériem, proč ji vyjádřit svůj obdiv. Jsou to především dílčí úspěchy, objem a zejména obsah její umělecké výpovědi. Text a foto Eva Hubatová Prezentace ukázek z básnické tvorby Romany Schuldové doplněnou ilustracemi, zachycující naši pětiletou spolupráci, potrvá do 31. března 2020. K vidění je v provozní době Knihovny města Plzně, ul. Bedřicha Smetany 13 (pondělí až pátek 9h-18h, sobota 9h-12h). Vydané básnické sbírky: Poznat své jméno (1994), Do jiných krajů (1995), K svátku borovic (2000), Poutníkům bez hnutí (2003), Pramenům a řekám (2014), Abys nezesmutněl (2015, ilustrace Eva Hubatová), Plamenům a řekám (2016, ilustrace Eva Hubatová), Kdybych uhořela (2017, ilustrace Eva Hubatová), Poslové mého zítřka (2018, ilustrace Eva Hubatová), Už svitne naděje (2018, ilustrace Eva Hubatová), Básně pro maminku (2019, design a grafika Eva Hubatová), Jak dokáže bolet něha (2019, design a grafika Eva Hubatová) a Chtěla jsem být lunou (2019, ilustrace Eva Hubatová). Ceny za poezii: Soutěž „Literární Františkovy Lázně“ - Cena Barev (1992), Cena Zčervenalé touhy (1993). Skladatelská tvorba: cyklus písní pro dětský sbor Bajky nebajky (2003), cyklus klavírních skladeb pro děti Malý deštík (2010), Sonáta pro violoncello a klavír (2012), Variace pro flétnu a klavír (2012), Smyčcový kvartet (2012), Dechový kvintet (2012), Koncert pro klavír a orchestr (2013), melodram na vlastní texty K svátku borovic (2013), Symfonie pro velký orchestr Vzkříšení člověka (2014), klavírní skladba pro děti Veselá zvířátka (2014), oratorium pro smíšený pěvecký sbor a malý orchestr A tys mně uslyšel (2014), cyklus skladeb pro klavír Klavírní tance (2015), varhanní skladby na obrazy Evy Hubatové Světelná hra, Zázrak zrození, Bez hranic a Kolaps (2015), Sonáta pro housle a klavír (2015), symfonická báseň Job (2016), klavírní trio Pro Anežku (2016), cyklus melodramů na vlastní texty Na tvém vrcholu (2016), Variace na lidové písně pro klavír (2017), cyklus klavírních skladeb pro děti Lesní sen (2018) a Sen o valčíku (2018), třívětý Komorní kousek pro 3 flétny a klavír pro děti (2018) a třívětý Komorní kousek pro 2 trubky a klavír pro děti (2018), klavírní skladba pro děti Nejhloupější písničky (2018), Duchovní písně pro soprán a varhany na biblické texty (2019) a skladba pro housle a klavír Matce (2019).

Eva Hubatová