„Uklízení za humny“ vzali za své například Machálkovi ze Kdyně. Baruška, Nelinka a Kryštůfek se s vervou pustili do úklidu Skalky. A z fotografie, kterou lvíčkovi zaslali, je vidět, že tam bylo opravdu co uklízet. K akci se přidal také Tomášek z Mezholes, který s maminkou uklízel na Novém Herštýně. Připojili se také Honzík, Štěpánka, Kryštůfek, Barunka, Maxík, Miky, Adélka, Anežka a další děti ze Kdyně.

Za lvíčkovou výzvou stojí Městské kulturní středisko Modrá hvězda Kdyně. Myšlenkou je zbavit přírodu odpadků a pěstovat kladný vztah k životnímu prostředí už u té nejmladší generace. I proto o akci při své on-line třídnické hodině mluvily třeba i kdyňské paní učitelky Jaroslava Václavovičová a Veronika Machálková.

Zúčastnit se může úplně každý. Na procházku stačí vzít pytel a sbírat odpadky. Přírodě to pomůže. Ti, kteří se do výzvy zapojí do konce května, získají týmovou placku a také mohou vyhrát pěkné tričko. Své fotky „úlovků“ z úklidu během procházek můžete zasílat na e-mail: lev.maxmilian@kdyne.cz.

Zájemci s sebou mohou vzít dokonce i patrona celé akce, háčkovaného lvíčka Maxíka. Stačí se jen domluvit s pracovnicemi městského kulturního střediska.

Jana Podskalská