Právě zde prováděli očištění a nátěry ocelové nosné konstrukce a podhledů dřevěné podlážky ochozu. Dále provedli revizi stavu střechy a zjištěné závady okamžitě opravili.

          Práce trvající 3 dny přišly odbor KČT Domažlice na 89.799 Kč. Tento projekt Nátěr podhledů Kurzovy věže - Čerchov je však spolufinancován Plzeňským krajem, odborem kanceláře hejtmana, v dotačním titulu Podpora spolkové činnosti na venkově - opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2021. Kurzova věž tedy bude na zimu dobře připravena.

Za KČT Domažlice

Petr Matějka