Jde o to, aby se děti neučily pouze teoreticky v lavicích, ale dokázaly si propojit učení s reálným světem. Konkrétně při hodině přírodopisu, místo, aby se dívaly na různé rostliny, ovocné stromy a keře v učebnici, můžou jít ven na školní zahradu a ukázat si přímo jak jsou velké, jak kvetou, voní, v jakém prostředí lépe rostou atd. Vytvořeny byly smíšené záhony trvalek, bylinek, cibulovin a okrasných trav, kde v jednom záhonu roste, náhodně rozmístěno, několik různých druhů a tato směs díky svému složení vytváří zelenou plochu vysoce atraktivní po celý rok bez vysokých nároků na údržbu.

Do štěrkových trvalkových záhonů byly navrženy konkrétní taxony rostlin a jejich směsi, vyzkoušené v Dendrologické zahradě v Průhonicích a na jiných místech v České republice i v zahraničí v podobných typech záhonů a na podobných stanovištích. Tím vším dojde ke zvýšení estetické hodnoty a biodiverzity celého prostoru, možnosti stát se místem poznávání druhové rozmanitosti rostlin a významu pro ostatní organismy; místem pro hru, kreativní výuku a kontakt dětí s přírodou a vhodně přispívat k jejich správnému rozvoji.

Najdeme tu také nezbytné vybavení pro učitele a děti pro skupinovou práci v dané části zahrady a samozřejmě i místa pro odpočinek na čerstvém vzduchu, jako jsou různá dřevěná sezení pod stávajícími stromy a také několik laviček.

Celý prostor je určen především pro žáky základní školy, ale využívat jej mohou k odpočinku a zábavě i občané města. Základní škola v Horšovském Týně tímto získala velmi moderní prvek výuky.

Celý projekt zajištovalo město Horšovský Týn. Celkové náklady činily 970 tisíc korun, z toho město získalo dotaci ze státního fondu životního prostředí ve výši 500 tisíc korun.

Jaroslav Čedík