Hlavním cílem akce je poukázat na důležitost výroby produktů v Dílnách sv. Josefa v Domažlicích i v Meclově, neboť právě tvoření s oporou pracovníků je cestou pro sociální rehabilitaci zdravotně znevýhodněných uživatelů dílen.

Dalším záměrem akce je komunitní setkávání uživatelů dílen s návštěvníky akce a společná tvorba výrobků pro sociální integraci.

Událost se vydařila, a tak si každý návštěvník mohl odnést prožitek ze samostatně vytvořeného výrobku.

Atraktivností dílen se staly tkalcovské stavy, na kterých si děti vyzkoušely techniku tkaní.

Návštěvníci se mohou těšit na další akci již v září dne 23. 9. na stejném místě v KC Pivovar Domažlice a ve stejném čase od 14 do 18 hodin.

Jana Buriánková