Většinu návštěvníku tvořily děti ze školy z Domažlic, děti z dětského domova v Nové Vsi a na akci se přišly podívat i maminky s dětmi. Z možnosti výrobků se dalo vybírat, a tak si děti mohly vytvořit maňásky, panenku s vlásky, motýla či složit zvířátko z papíru. A to, že si děti akci pěkně užily, bylo odměnou pro všechny zúčastněné.

Příští akce je plánovaná ve stejných prostorách clubu KC Pivovar v Domažlicích, a to 22. července opět od 14 do 18 hodin. Na návštěvníky a společné komunitní tvoření se moc těší nejenom pracovníci, ale i uživatelé dílen.

Jana Buriánková