S pracovními listy skupinky zamířily do zdejšího kostela, na faru, do infocentra, bývalých kasáren pohraniční stráže, na hřbitov, do zenové zahrady v zámeckém parku a nakonec na radnici. Postupně, za pomoci dospělých průvodců a dobových dokumentů, žáci skládali dohromady střípky a tvořili si obraz toho, čeho bylo toto místo za poslední století svědkem.

Setkali se s osudy židovské rodiny Langshurů, s myšlenkami zakladatele Panevropské Unie a místního šlechtice s rakousko-japonskými kořeny Richarda Coudenhove-Kalergiho. Dozvěděli se o pochodech smrti, které Poběžovicemi na konci války prošly i o následném odsunu místních německy mluvících obyvatel. Snažili si představit, co do života města přinesl vznik Železné opony a přítomnost pohraničníků a ptali se, co se v Poběžovicích dělo po Sametové revoluci i co bude dál.

Po několika hodinách pátrání se všichni trochu prokřehlí sešli zpátky v obřadní síni města k prezentaci svých zjištění. Z vystoupení jednotlivých týmů bylo jasné, že se mnohé dozvěděli, ale současně je napadla spousta dalších otázek, na které si teprve budou muset odpovědět. Mladí badatelé si odnesli také drobné odměny – poděkování, keramické srdíčko, podkovy, pamětní magnetky, propisovačky a neobvyklé pravítko, které jim budou tento den připomínat.

Nezapomenou ani dospělí, bez nichž by se akce nedala uskutečnit. Její duší byla historička Kristýna Pinkrová, autorka projektu Hindle, v jehož rámci badatelský den proběhl. Klíčové bylo odhodlání domácích – Evy Vondrašové z městského úřadu, pedagogů Mirky Šebestové, Davida Vavříka, Luboše Hány, Jaroslavy Kapicové, i jejich bavorského kolegy Chistiana Schreinera. Důležitá byla také aktivní účast poběžovického starosty Martina Kopeckého, starosty Drahotína Václava Chvala a podpora ředitele školy Petra Lehnera a jeho zástupkyně Marie Pittnerové.

Dětem mezi 13 a 16 lety i dospělým nabídl badatelský den možnost mnohem silněji zažít paměť místa, odlesky dávných událostí, které mají dosah až do dnešních dnů. A pokud přispěl k naplnění motta někdejšího majitele poběžovického zámku a rakousko-uherského diplomata Jindřicha Coudenhove-Kalergi Pochop a přestaneš nenávidět, byl jeho smysl bohatě naplněn.

Po prohlídce školy a společné besedě odjížděli němečtí přátelé s tím, že brzy na jaře přivítají české žáky i s doprovodem na své půdě. Bude tak pokračovat partnerství mezi školami v Poběžovicích a Oberviechtachu, které trvá už od roku 2000. Potkávat se a poznávat má smysl a je obohacením pro učitele i žáky.

Za příspěvek děkujeme Miroslavě Šebestové a Kristýně Pinkrové.