Tato publikace autora Zdeňka Kučery přináší výběr map od 16. do 20 století, na kterých je zachycena Šumava a Bavorský les na starých mapách. A připravte se na netradiční formát A3.

V knize najdete regionální mapy včetně map vojenských, hospodářských či politických, mapové kuriozity a miniatury.

Jak uvádí plzeňské vydavatelství Starý most, které knihu loni na podzim vydalo, součástí publikace je etymologie vybraných zeměpisných jmen Šumavy a Pošumaví, jako jsou třeba kopce, řeky a sídla, a jejich první výskyt na původních mapách Čech, i přehled vybraných zaniklých obcí. Velkým bonusem jsou pak texty v českém i německém jazyce.

Miroslava Součková