Volně navazuje na stejnojmennou výstavu, která se uskutečnila v loňském roce ve Vlastivědném muzeu dr.Karla Hostaše .

Je rozčleněna do pěti kapitol, z nichž ta první popisuje pomníky a pamětní desky ve městě. Jejich tvary mají pro nás význam i tím, že jsou stavem a výrazem našeho každodenního života. Další kapitola je věnována umění jako doplňku architektury (od výzdoby děkanského kostela, radnice města až po budovu vlakového nádraží). Svou kapitolu mají v knize i volné sochy (např. Ilioneus,Faun a nymfa, Paridův soud nebo Klec). Poslední z kapitol je věnována minulým umělcům (Josef Čejka- autor historických vedut a slunečních hodin a sochař Vilém Glos, autor pomníku obětem první světové války), ale i tvůrcům současným- keramikům Janu Rybákovi a Gustavu Fifkovi a sochaři Václavu Fialovi.

Tato publikace může být užitečná nejen těm, kteří se o umění a jeho druhy zajímají, ale i těm, kteří Klatovy navštíví během léta a budou se pídit po památkách a kulturních zajímavostech města.

Ivan Nikl