Autor je cele oddán otázkám výchovy a vzdělání, které chápe v celé šíři včetně vlivu rasismu, sexu, drog i válečných problémů. Všímá si zejména zápasu teenagera o sebeúctu a vážnost, konfliktů mezi společenskou svobodou a společenskou nutností i toho, jakou výchovu a vzdělání naše společnost vyžaduje To vše se dovídáme z bystře odpozorovaných a živě vyprávěných příběhů, Kniha může být také určitou studií o tom, co teoreticky i prakticky chápeme jako "vzdělání" jak učitelů, tak mladých lidí. A dále je to studie o americké společnosti, jak je viděly oči hochů a dívek.

Má tato kniha co říci českým čtenářům? Podle mého názoru rozhodně ano. Zvlášť v době, kdy stále ještě hledáme optimální model školství a inspirujeme se "osvědčenými koncepcemi", je seznámení s metodou, která klade důraz na vztah učitele a studenta jistě velmi podnětné. A to není to jediné, co tato kniha čtenářům přináší. Ostatně: přečtěte si ji Poznáte, že je to kniha zajímavá, dobře napsaná, často zábavná, ale někdy také velmi smutná. Nicméně Merillův optimismus je nepřekonatelný.