Skvěle upravena je celá ves, i když z původní zástavby zbylo jen několik stavení. Nová je budova či spíše domek, kde sídlí místní obecní úřad. A úplně nejnovější pak socha svatého Václava, která stojí kousek nad rybníkem. Jejím autorem je Jaroslav Šindelář, akademický malíř a sochař, který má blízký vztah k nedalekým Poběžovicícm. Ten pro svoji sochu využil inspirace z obrazu v místním kostele. Svatý Václav a jeho dva andělé.

Motivy obrazu i sochy pocházejí ze svatováclavských legend. Jedním ze zázraků, které se udály v době vlády knížete Václava, (vládl asi od r. 924 – 929 nebo 935) bylo, že když se opozdil na říšský sněm v Řezně a císař Jindřich I. chtěl začít bez něj, vešel náhle Václav a za každým ramenem mu vykukoval jeden anděl. Císař tak poznal, že český kníže Václav není jen tak někdo, a české země měly od té doby zvláštní postavení, a to nejen v rámci obnovené římské říše, ale v celé Evropě.

Nová socha byla odhalena právě v Den české státnosti, tj. 28. září. Odhalení sochy předcházela slavnostní mše ve zdejším kostele, který byl zcela zaplněný. Zazněla zde i píseň Svatý Václave, vévodo české země, která pochází už ze středověku.

Slavnost odhalení sochy se pak konala na volném prostranství v centru vsi. Zúčastnili se jí i významné politické osobnosti např. senátor Vladislav Vilímec či zástupci Plzeňského kraje a starostové okolních obcí. Na slavnosti bylo kolem dvou stovek lidí, i když počasí zas až tak příliš nepřálo. Pršet naštěstí začalo téměř až po oficiální části. Lidé i díky dobrému pohoštění vydrželi v Hoře až do odpoledne.

Dějiny Hory Svatého Václava jsou spjaty s dějinami nedalekého augustiniánského kláštera v Pivoni. Podrobnosti a příběhy spjaté s těmito dvěma lokalitami si můžete přečíst v Čítance z Českého lesa a jeho podhůří, kterou v letošním roce vydalo nakladatelství Nava.

Marie Špačková