Zmíněný titul byl řemeslníkům udělen na základě doporučení odborné komise, a to na důkaz veřejného uznání a podpory osobám s trvalým pobytem v Plzeňském kraji, které se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentují a předávají dalším generacím.